GARANTIE VOORWAARDEN Kozijnen-centrum24 B.V.

De producten van Kozijnen-centrum24 B.V. worden met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Onze producten voldoen aan alle wettelijke voorschriften, maar daarnaast ook aan onze eigen hoge kwaliteitsstandaard. Ongeacht dat wij geloven in de kwaliteit en deugdelijkheid van onze producten en materialen heeft u uiteraard recht op de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u als klant in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie*, echter doet deze garantie niets af aan de wettelijke garantie. Bij Kozijnen-centrum24 B.V. ontvangt u een transparante weergave van alle voorwaarden binnen uw garantie én bent u verzekerd van hoogwaardige kwaliteitsproducten.

*Dit is de garantie die u vanuit de fabrikant heeft.

Product garantie

Gegronde klachten, binnen de garantietermijn, beperken zich tot het kosteloos toesturen van nieuwe onderdelen nadat wij de defecte/beschadigede van u hebben ontvangen. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de fabrieksgarantie van uw producten. Hieronder ziet u hoeveel jaar fabrieksgarantie u heeft per product.

Product

Garantie

Kunststofkozijnen

5 jaar

Balkondeuren

2 jaar

Rolluiken

5 jaar

Glaswerk

5 jaar

Let op: De fabrieksgarantie geldt wanneer het product onder een redelijke te voorziene omstandigheid is gebruikt en voor het doel waarvoor het is bestemd. Daarnaast is de garantie van toepassing wanneer het product en bijbehorende hang- en sluitwerk op de juiste manier onderhouden wordt.

Geen retourrecht op maat gefabriceerde producten

Dankzij onze online configurator worden alle kozijnen, balkondeuren en schuifpuien voor u met zorg gefabriceerd, zoals u ze heeft ingevoerd en besteld in onze webwinkel. Kozijnen-centrum24 B.V. neemt daarom geen product(en) retour die naar specificaties van u als klant op maat zijn gemaakt, tenzij het product gebrekkig of incompleet is geleverd en dit gebrek te wijten is aan Kozijnen-centrum24 B.V..

Schademelding binnen 14 kalenderdagen

U dient de geleverde producten zo snel mogelijk, het liefst binnen 14 kalenderdagen, na levering te controleren op beschadiging, gebreken en volledigheid van de producten. U wordt verzocht dit binnen de gestelde termijn aan ons te vermelden.

Let op: tijdens aflevering dient u zo snel mogelijk te controleren of de hoeveelheid geleverde producten overeenkomt met uw orderbestelling, zie verder onze herroepingsvoorwaarden. U bent niet verplicht om onmiddellijk gedurende de levering/ontvangst te controleren of het product (met betrekking tot beslag) inhoudelijk compleet is. Wel is het belangrijk dat Kozijnen-centrum24 B.V. zo snel mogelijk, het liefst binnen 14 kalenderdagen, na dagtekening van levering geïnformeerd worden over de onvolledigheid van uw orderbestelling.

U wordt verzocht om informatie te verstrekken die nodig is om de klacht te verwerken en indien mogelijk een foto met de schade en/of defect te versturen naar: info@kozijnen-centrum24.nl.